Stichting ViiA

Kinderen

Tim zkt. rekenhulp

Oost | Tim heeft moeite met rekenen. Help jij hem op weg door hem en zijn ouders te helpen?

Lees verder

Kind zkt. voorlezer

Amsterdam | Heb jij een uurtje in de week tijd om bij een kind met een taalachterstand voor te en te zorgen voor meer leesplezier?

Lees verder