Missie & Visie

Missie

ViiA verbindt mensen met een hulpvraag aan mensen die zich willen inzetten. Wij doen dit op basis van hun talenten en kracht. Op deze manier stimuleren wij onderlinge hulp en onder­steuning en vrij­willige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te versterken.

Visie

ViiA groeit omdat zij met haar innovatieve dienstverlening heel goed aansluit bij maatschappelijke en politieke trends in het sociaal domein. Wij willen daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Amsterdam en Nederland. En wij grijpen onze kansen en mogelijkheden op dit gebied, te beginnen met Amsterdam en omstreken.

 

Werkwijze

Werving

 • We gaan uit van de kracht en de talenten van zowel de vrijwilliger en als hulpvrager.
 • We beschikken over een uitgebreide specialistische kennis van wat daar voor nodig is.
 • We zijn flexibel, we veranderen naar gelang de vraag en zoeken actief naar kansen in het veld.
 • We werken vraaggericht.
 • We hebben een persoonlijke aanpak.
 • We werken lokaal.
 • We hebben hiervoor een sterke binding met de buurten waarin we werken.
 • We zijn innovatief.
 • We hebben een frisse, vernieuwende uitstraling.
 • We zoeken samenwerking met partners, in zorg en welzijn in de breedste zin, bewonersinitiatieven en lokale ondernemers.

 

Matching

Vrijwilligers worden bemiddeld naar passende functies op het gebied van o.a.

 • maatschappelijke dienstverlening zoals vriendschappelijk huisbezoek,
 • evenementen en creatieve workshops
 • bestuursfuncties
 • coaching, lesgeven of taalmaatjesfuncties
 • klussen- en boodschappendienst,
 • begeleidingsactiviteiten (zoals vervoer, dokters- en huisbezoek).

Klik hier voor alle verschillende vacatures of neem contact met ons op.

Begeleiding

Door de inzet van vrijwillige coaches hebben onze vrijwilligers een extra mogelijkheid om met iemand te praten over vrijwilligerswerk. Dit kan zijn omdat een vrijwilliger advies nodig heeft over het huidige vrijwilligerswerk, vragen heeft of samen met een coach naar de openstaande vacatures wil kijken. De coaches zijn een zeer gewaardeerde en mooie aanvulling op het werk van de vrijwilligerscoördinatoren.

 

Voorwaarden

ViiA werkt volgens haar algemene voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden te lezen.

 

een gezillige clup en goed

een gezillige clup en goed voor mijn sociale kontackten

anoniem
vrijwilliger