Projecten

ViiA Projecten

Naast dat ViiA veel vrijwilligers dóór bemiddeld naar organisaties, initiatieven en natuurlijk buurtbewoners, ontwikkeld en leidt ViiA ook eigen projecten.

ViiA VitA

ViiA VitA is een project voor de meest kwetsbare bewoners in Amsterdam. Dit zijn mensen die echt tussen wal en schip belanden en juist heel erg gebaat zijn bij een vrijwilliger. Voor meer info klik hier.

Kennismarkt Oost

Kennis laat een mens groeien, en een vrijwilliger helemaal! Wij zorgen er daarom voor dat alle workshops en cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers in Amsterdam Oost verzameld worden op één platform. Klik hier voor meer info of ga direct naar oost.kennismarkt.amsterdam en schrijf je in.

Informele Platform

In 2017 is de Alliantie Wijkzorg gestart. In deze Alliantie zijn grote zorg- en welzijnsorganisaties vertegenwoordigd. Om als informele zorg partij de aansluiting op de Alliantie Wijkzorg te kunnen garanderen hebben ViiA, Buurthulp Amsterdam en Burennetwerk Amsterdam het initiatief genomen om de krachten van de informele zorg partijen te bundelen.

Het Platform Informele Zorg Oost is een samenwerking tussen organisaties in Oost die vrijwilligers bemiddelen naar buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurende ondersteuning nodig hebben. Met dit platform maken we het aanbod van vrijwilligers toegankelijker voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam Oost. En we maken het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van Oost om anderen te helpen.

Daarnaast versterken we de positie van de aangesloten partners en behartigen we de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties. We werken nauw samen met de Alliantie Wijkzorg om de verbinding tussen informele en formele zorg makkelijker en beter te maken. Het stadsdeel steunt het platform in 2018 met een projectleider. Het platform staat sterker en zal effectiever werken als er ook in 2019 uren beschikbaar zijn om het platform te ondersteunen. In deze aanvraag zullen we namens het Platform een aantal uur ondersteuning aanvragen.

 

Goede samenwerking

Ik werk al een tijd samen met de ViiA. We hebben hebben goede ervaring met vrijwilligers die bij Het BuurtAtelier hebben gewerkt.
De communicatie met de medewerkers is altijd helder en prettig.

Mette Steincke
Projectleider van Het BuurtAtelier