Stage

ViiA Stage

Binnen het SYNC project bieden wij ook verschillende stage plekken aan. Stages richten zich meer op 1 op 1 begeleiding/coaching, het organiseren van evenementen, marketing & communicatie, of een combinatie hiervan.

 

Het SYNC Project

Het SYNC Project is een onderdeel van ViiA, hét uitzendbureau voor vrijwilligers. Het project richt zich op vluchtelingen van tussen de 18 en 30 jaar die weinig tot geen aansluiting hebben met Nederlandse leeftijdsgenoten. Zij hebben te maken met gevoelens van isolatie, eenzaamheid, een grote taalbarrière met alle negatieve gevolgen van dien. De stagiair wordt gekoppeld aan een “nieuwkomer” waarmee wekelijks sociale activiteiten worden ondernomen.

 

Opzet

In het SYNC project kunnen stagiaires in duo-vorm werken. Als koppel (tegelijkertijd of soms om-en-om) kunnen zij met de nieuwkomer afspreken, zodat ze hun ervaringen kunnen delen. Het project biedt de stagiairs een waardevolle manier om aan te sluiten bij de leefwereld en ontwikkelingsbehoeften van iemand met een andere achtergrond. De stagiair maakt kennis met cultuurverschillen en leert hoe je daarmee om kunt gaan.

ViiA zorgt voor een weloverwogen matching en begeleiding. Wij ondersteunen de stagiairs en vrijwilligers met (vrijwilligers)coaching, intervisie, scholing, en workshops en helpen ze hun grenzen te bewaken. 

De subdoelen van dit project zijn om in een periode van een jaar, in trajecten van 4-8 maanden:  

 • nieuwkomers ondersteuning en coaching te bieden om uit te zoeken wat het aanbod is binnen Amsterdam specifiek voor hen (denk aan informele taaloefenplekken, hulp bij administratie etc.);
 • verbinding tussen nieuwkomers en hun Nederlandse leeftijdsgenoten stimuleren door middel van sociaal contact en leuke activiteiten;

Voor de nieuwkomers zijn de doelen:

 • Eveneens verbinding tussen nieuwkomers en hun Nederlandse leeftijdsgenoten stimuleren door middel van sociaal contact en leuke activiteiten;
 • Nieuwkomers op informele wijze kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en wegwijs maken in hun nieuwe stad via het contact met Nederlandse leeftijdsgenoten;
 • Het netwerk van jonge nieuwkomers te verbreden en de Nederlandse taal te oefenen tijdens de contacturen tussen de maatjes, ondersteund door een vooraf gesteld opstartpakket en intervisie bijeenkomsten.

Afhankelijk van de voorkeuren van de vrijwilliger/stagiaire en de voorkeuren van de nieuwkomer wordt een koppeling gemaakt (matching). De stagiair wordt gekoppeld aan een “nieuwkomer” waarmee wekelijks sociale activiteiten worden ondernomen. Het project biedt de stagiairs een waardevolle manier om aan te sluiten bij de leefwereld en ontwikkelingsbehoeften van iemand met een andere achtergrond. De stagiair maakt kennis met cultuurverschillen en leert hoe je daarmee om kunt gaan.


Stagiair – optie 1

 • De stagiair leert in te spelen op de behoefte van de nieuwkomer; Leert coachen, begeleiden en adviseren van een jonge nieuwkomer in Nederland. Werkt daarmee mee aan het welzijn van de ander;
 • committeert zich voor zes tot acht maanden; 
 • gaat met zijn/haar duo, of om en om, met de nieuwkomer op pad aan de hand van het opstartpakket vormgegeven door de bevinding van Academie van de Stad;
 • activiteiten kunnen bestaan uit, de stad leren kennen, Nederlands oefenen, helpen bij het vinden van een passende studie/cursus/baan etc.;
 • werkt zowel zelfstandig als in teamverband;
 • is wekelijks/om de week een dagdeel per week beschikbaar; 
 • is beschikbaar voor intervisie eens in de 6 weken;

Stagiair – optie 2 

 • Is een combinatie vacature. Wordt maatje (zoals stage jaar 1) en ondersteunt bij de volgende taken:
 • Alle deelnemers (de nieuwkomers en de Amsterdamse deelnemers) ontvangen tweemaal een evaluatieformulier; na 1 maand en aan het eind van het traject. De stagiairs zetten dit op, zorgen dat dit goed verloopt en verwerken de resultaten tot een advies, ondersteunen bij de implementatie van het advies. 
 • ondersteunt bij opzet van training voor eerstejaars stagiaires en de vrijwilligers (in samenwerking met Leef en Leer) 
 • Ondersteunt bij de opzet van bijeenkomsten gericht op netwerken, contact etc. Deze bijeenkomsten kunnen zowel informatief als recreatief zijn; 
 • eventueel ondersteunen bij de promotie en werving en benadert sponsoren; denk aan Studio K, Tropenmuseum, die bijvoorbeeld gratis toegangskaartjes verlenen. 

Stagiaire – optie 3

 • Wederom combinatie vacature: wordt maatje van een nieuwkomer (of meerdere) in Amsterdam en ondersteunt bij de volgende taken:
 • Oplossing bedenken voor struikelblokken binnen het project: duurzaamheid van het project (hoe kunnen we ervoor zorgen dat het project lang blijft lopen), versnellen en verbeteren van het contact tussen vrijwilligers en nieuwkomers, hoe kunnen we uitval voorkomen, eigen inbreng, etc. 
 • Oplossing bedenken voor het bereiken van de doelgroep (waar vinden we genoeg nieuwkomers, hoe vinden we genoeg vrijwilligers);
 • Creatieve oplossing bedenken voor het kleine budget dat we hebben, kunnen we op een manier meer budget genereren?
 • Stagiair kan bijdragen aan het uitbreiden van het project;
 • Stagiair kan bijdragen aan de regelmatige “Meet & Eat”- evenementen:
  • Organiseert eenmalig een Meet&Eat bijeenkomst waarbij ontmoeting en uitwisseling van ervaring centraal staan en de stagiaire regelt alles wat hierbij komt kijken (onder begeleiding). Op 23 mei 2019 hebben wij een kick-off event georganiseerd, gericht op laagdrempelig contact en verbinding. De stagiaires kunnen hier op voortborduren en eventueel eigen invullingen toevoegen.
Heb je vragen of ideeën voor een andere invulling van jouw stageperiode? Neem dan contact op met Isabel Sol via i.sol@viia.nl of 06-25 49 81 68. Wil direct een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Meld je dan direct aan via: https://viia.nl/stage-nieuwe-amsterdammer-zkt-gezellig-duo/