ViiA Reïntegreert

Reïntegreren bij ViiA?

Ben jij al een tijd uit het arbeidsproces door ziekte of andere omstandigheden en wil je graag weer aan de slag?

Wij hebben regelmatig mogelijkheden in verschillende functies.

Wij kunnen je helpen je mogelijkheden en kwaliteiten te (her)ontdekken, je zelfvertrouwen te vergroten en de drempel naar de arbeidsmarkt weg te nemen en je zo weer “werkfit” te maken

Wij gaan uit van de interesse, het talent of de kracht van mensen. ViiA ondersteunt mensen om hun focus te verschuiven van wat ze niet kunnen, naar waar ze goed in zijn of waar hun interesses liggen.

Wij kunnen je helpen je persoonlijke effectiviteit te vergroten, werknemersvaardigheden te versterken en je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Wij werken vanuit een persoonlijke aanpak, bieden maatwerk en ruimte voor verkenning van je eigen kwaliteiten. We helpen je op deze manier je interesses en talenten te verkennen, te herkennen en in te zetten voor op de arbeidsmarkt.

ViiA heeft al 15 jaar ervaring met maatwerk op het gebied van het activeren en inzetten van mensen.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!
Nynke Ypenga N.ypenga@viia.nl / 020-495 22 50